pH och pH-reglering

För att rengörings- och vårdprodukterna ska fungera optimalt och det inte finns några hälsofaror håller du pH-värdet i poolen konstant mellan 6,9 och 7,5. Det kan hjälpa till att tillsätta klor i vattnet (klorering). Annars använder du pH-Plus eller pH-Minus för vattenvård – båda produkterna används för pH-reglering.

PH-värdet förändras särskilt genom tillsats av rengörings- och poolunderhållsprodukter samt genom vattentemperaturen och inträngning av smuts. Därför kontrollerar du regelbundet vattnets pH tillsammans med det desinfektionsmedel som används.

Varför reglera pH-värdet?

Om pH-värdet i poolen är för högt fungerar desinfektionsmedel och filter inte ordentligt och hud- och ögonirritation ökar. Dessutom finns det ökade kalkavlagringar och kalkavlagringar. Det senare är tydligt i vattnets mjölkiga grumlighet.

Om pH-värdet är för lågt kan det också leda till allvarlig irritation av slemhinnorna och poolvårdsprodukternas effektivitet minskar. Dessutom ökar korrosionen från vattnet på murbruk och metalldelar och poolen luktar obehagligt.

Vattenvård med klor

De viktigaste faktorerna vid poolunderhåll är att kontrollera och upprätthålla vattenkvaliteten. Vid desinfektion av vattnet är många poolägare beroende av klor. Klor finns i olika former: flytande, granulat eller klortabletter. Fasta klorprodukter finns i snabb och långsamt löslig form.

Vid akut kontaminering hjälper chockklorering med snabbt upplösande klor tabletter omedelbart. För längre livslängddesinfektion av poolen, du tar klor lång sikt tabletter. Flytande klor fungerar bra med automatisk dosering.

Klorvärdet bör vara mellan 0,6 mg / l och 1,1 mg / l och bör kontrolleras minst en gång i veckan. Var uppmärksam på pH-värdet när du klorerar vattnet. Mät pH- och klornivåerna cirka tolv timmar efter varje klorering. Läs tillverkarens instruktioner för korrekt dosering och övervakning av alla värden.

Obs: För högt klorinnehåll i vattnet kan leda till svår hud- och ögonirritation och ökad korrosion av metalldelar i poolen. För lite klor tillåter starka alger och bakterietillväxt.

Share this post