ANLÄGGNINGS- OCH MARKARBETEN

DIN SPECIALIST FÖR RIVNINGSARBETE, ANLÄGGNINGS- OCH MARKARBETEN I STOCKHOLM

Du kan även läsa mer om markarbeten i Stockholm här och Göteborg här

Vi är ett medelstort familjeföretag och ser tillbaka på många års erfarenhet. Vårt företag grundades 1952 av Mats Strängfors i Gävle. Vi tar hand om våra kunder inom en radie av ca ca 55 km. Om du söker stöd inom väg- och Markarbeten i Stockholm så har du kommit helt rätt. Vi har i mer än 25 år har vi erbjudit en bred portfölj av tjänster inom anläggnings-, väg- och rivningsarbeten. Vi arbetar med en maskinpark av hög kvalitet och utför rivningsarbete samt arbetar med grävmaskinen och larven snabbt och kompetent. Vi tar också på order från fälten för avlopps- och avloppsreningsverk.
Vi är stolta över att betjäna en växande kundbas genom åren, inklusive kunder från den offentliga sektorn. Vi är mycket glada att övertyga dig som ny kund med omfattande råd och att förverkliga dina krav snabbt och tillförlitligt.

VI FLYTTAR BERG

TJÄNSTER INOM MARKARBETEN OCH ANLÄGGNINGSARBETEN I STOCKHOLM

Vi utför markarbeten och tjänster relaterade till anläggningsarbeten med moderna maskiner, som utförs av våra specialutbildade medarbetare. På så sätt täcker vi olika områden som är nödvändiga för förverkligandet av nya byggprojekt eller som en del av renoveringen. Tilldela en utgrävning för byggandet av ett enfamiljshus eller bostadsområde med flera parter. Vi tar över beredningen av jordar för små och stora byggnadsarbeten. Markutgrävningsarbete är också nödvändigt om kommersiella hallar eller stormarknader ska byggas om.
Ofta måste vallar tas bort eller jordar måste fastställas innan byggnadsarbetet påbörjas. Du kan också beställa vårt företag med detta arbete. Vi rengör förorenade jordar och gör utgrävningsarbete även på extrema platser. Om du planerar ett byggprojekt på en sluttning eller på en våning som först måste befrias från arvet från tidigare byggnader, är vi glada att se oss själva som din partner och erbjuda dig kompetent rådgivning och support på plats.

VI BRYTER NYA VÄGAR

ÖVERTAGANDE AV BYGGPROJEKT INOM VÄGBYGGEN OCH MARKARBETEN

Vägbyggen är mycket mångsidigt och därför anpassar vi våra tjänster till våra kunders behov. Vi tar över projekt för byggande av nya vägar och stigar. Vid behov skapar vi moderna släta plåster med delar av tjära eller betong. I innerstäder och på platser med en stark historisk koppling önskas ofta klassisk kullerstensbeläggning. Vi återställer gator och stigar så att de ser visuellt tilltalande och passar in i den övergripande historiska bilden av platsen eller torget.
Omfattande byggnadsarbete kräver ofta att tillfälliga byggvägar byggs, som kommer att tas bort efter att byggnadsarbetet är klart. Våra tjänster fortsätter att omfatta vägutveckling på bostadsgator och vid skogskanter. Vi erbjuder också olika tjänster inom området vägrehabilitering och utveckling av nya vägar och stigar.

VÅRA TJÄNSTER INOM VÄGBYGGEN OCH MARKARBETEN I STOCKHOLM

VI GÅR IN PÅ DJUPET

Mycket av vårt fokus läggs på markarbeten i Stockholm, men våra tjänster omfattar konstruktion av dräneringskanaler och underjordiska dräneringssystem. På så sätt tar vi inte bara över byggandet av kanalerna själva, utan även de tillhörande markarbetena. Efter arbetet kommer platsen att lugnas igen.
Installationen av rörledningar och kanaler under jord blir nödvändig om en väg eller bostadsområde ska byggas om. Ofta byts alla vattenledningar ut eller telefonlinjerna måste bytas ut. Den underjordiska installationen har visat sitt värde, eftersom den har pågått i många år och inte visuellt påverkar infrastrukturen.
Byggandet av dräneringskanaler är nödvändigt för alla byggprojekt. Dessutom kan anläggningar ställas in för att dränera eller samla regnvatten. När man bygger källare i områden med höga grundvattennivåer är särskild dränering ofta nödvändig för att förhindra fukt från väggarna. För privata hus och lägenheter skapar vi moderna små reningsverk och regndräneringssystem. Vi bygger även schakt för speciella separationssystem.

VI BANAR VÄG FÖR OCH GENOMFÖR MARKARBETEN I STOCKHOLM

Efter slutförandet av ett byggprojekt måste utomhusanläggningarna utformas i enlighet med detta. Vi erbjuder olika tjänster för den privata och kommersiella sektorn. Utformningen av utomhusfaciliteter med natursten trottoar är särskilt populär. Du har ett urval av olika trottoarer som kan användas för trottoarer och vägar lika. Förutom den visuellt sofistikerade natursten trottoaren, betong eller gräsmatta gitter stenar används i utformningen av parkeringsplatser och parkeringsplatser i stormarknader, vårdcentraler eller andra offentliga byggnader. Den senare gör det möjligt att göra parkeringsplatserna grönare, vilket är särskilt naturligt.
Efter byggandet av småhus eller efter en omfattande renovering, utformningen av utomhusanläggningar ofta resultat. Tillsammans med dig planerar vi garageinfarter, installation av parkeringsplatser under en carport samt byggandet av terrasser och trädgårdsstigar. Du kan välja en enhetlig design med naturlig bana, vilket är särskilt tilltalande.

Share this post