markarbeten

ANLÄGGNINGS- OCH MARKARBETEN

DIN SPECIALIST FÖR RIVNINGSARBETE, ANLÄGGNINGS- OCH MARKARBETEN I STOCKHOLM Du kan även läsa mer om markarbeten i Stockholm här och Göteborg här Vi är ett medelstort familjeföretag och ser tillbaka på många års erfarenhet. Vårt företag grundades 1952 av Mats Strängfors i Gävle. Vi tar hand om våra kunder inom en radie av ca ca 55 km. Om du söker stöd inom väg- och Markarbeten i Stockholm så har du kommit helt rätt. Vi har i mer än 25 år har vi erbjudit en bred portfölj av tjänster inom anläggnings-, väg- och rivningsarbeten. Vi arbetar med en maskinpark av hög kvalitet och utför rivningsarbete samt arbetar med grävmaskinen och larven snabbt och kompetent. Vi tar också på order från fälten för avlopps- och avloppsreningsverk. Vi är stolta över att betjäna en växande kundbas genom åren, inklusive kunder från den offentliga sektorn. Vi är mycket glada att övertyga dig som ny kund med omfattande råd och att förverkliga dina krav snabbt och tillförlitligt. VI FLYTTAR BERG TJÄNSTER INOM MARKARBETEN OCH ANLÄGGNINGSARBETEN I STOCKHOLM Vi utför markarbeten och tjänster relaterade till anläggningsarbeten med moderna maskiner, som utförs av våra specialutbildade medarbetare. På så sätt täcker vi olika områden som är nödvändiga för förverkligandet av nya byggprojekt eller som en del av renoveringen. Tilldela en utgrävning för byggandet av ett enfamiljshus eller bostadsområde med flera parter. Vi tar över beredningen av jordar för små och stora byggnadsarbeten. Markutgrävningsarbete är också nödvändigt om kommersiella hallar eller stormarknader ska byggas om. Ofta måste vallar tas bort eller jordar måste fastställas innan byggnadsarbetet påbörjas. Du kan också beställa vårt företag med detta arbete. Vi rengör förorenade jordar och gör utgrävningsarbete även på extrema platser. Om du planerar ett byggprojekt på en sluttning eller på en våning som först måste befrias från arvet från tidigare byggnader, är vi glada att se oss själva som din partner och erbjuda dig kompetent rådgivning och support på plats. VI BRYTER NYA VÄGAR ÖVERTAGANDE AV BYGGPROJEKT INOM VÄGBYGGEN OCH MARKARBETEN Vägbyggen är mycket mångsidigt och därför anpassar vi våra tjänster till våra kunders behov. Vi tar över projekt för byggande av nya vägar och stigar. Vid behov skapar vi moderna släta plåster med delar av tjära eller betong. I innerstäder och på platser med en stark historisk koppling önskas ofta klassisk kullerstensbeläggning. Vi återställer gator och stigar så att de ser visuellt tilltalande och passar in i den övergripande historiska bilden av platsen eller torget. Omfattande byggnadsarbete kräver ofta att tillfälliga byggvägar byggs, som kommer att tas bort efter att byggnadsarbetet är klart. Våra tjänster fortsätter att omfatta vägutveckling på bostadsgator och vid skogskanter. Vi erbjuder också olika tjänster inom området vägrehabilitering och utveckling av nya vägar och stigar. VÅRA TJÄNSTER INOM VÄGBYGGEN OCH MARKARBETEN I STOCKHOLM VI GÅR IN PÅ DJUPET Mycket av vårt fokus läggs på markarbeten i Stockholm, men våra tjänster omfattar konstruktion av dräneringskanaler och underjordiska dräneringssystem. På så sätt tar vi inte bara över byggandet av kanalerna själva, utan även de tillhörande markarbetena. Efter arbetet kommer

Läs mer »