26 februari, 2021

Rörmokare

Lyftsystem för avloppsavatten – funktion och kostnader Nedan följer en översikt över funktionen och kostnaderna för ett lyftsystem. Det bör sägas i förväg att det finns olika typer av lyftsystem. Vissa används för att transportera avloppsvatten och andra används för att transportera regnvatten till en specifik plats där avloppet är beläget. Det kan således sägas att ett hissystem alltid är användbart om du vill transportera en vätska från A till B och detta kan inte göra av sig själv. En anledning är till exempel att avloppet är över den punkt där vätskan normalt samlas. Här överförs vätskan tillbaka flödessäker med lyftsystemet. Detta betyder faktiskt bara att vätskan bringas till en högre punkt. Rörmokare rekommenderar vanligtvis 5% lutning. Eftersom ett lyftsystem är vettigt i en mängd olika situationer, är här viktig information. Funktion av lyftsystem Följande avsnitt behandlar hur lyftsystem fungerar. Hissystemet fungerar vanligtvis automatiskt eftersom det drivs med el. Men det finns också lyftsystem som (fortfarande) manövreras för hand. Ofta är lyftsystem som arbetar med el dessutom utrustade med en handpump så att den förblir funktionell även vid strömavbrott. I allmänhet, som redan beskrivits, ska en lyftstations, avlopps- och regnvattensuppdrag riktas till en annan plats där avloppet är beläget. Detta är till exempel fallet om avloppsvattnet samlas upp under avloppet men måste bringas till nivån på avloppet för att rinna ut. Det är viktigt att veta att ett lyftsystem alltid överför avloppsvattentätt mot avloppsvatten eller regnvatten. Ett annat användningsområde för ett hissystem är toaletter som är lägre än avloppet. De speciella lyftsystemen för toaletten är också utrustade med gas- och lukttäta behållare så att det smutsiga avloppsvattnet från toaletten kan samlas upp utan större problem. Rörmokarens tips om när det är vettigt att använda ett lyftsystem Tvättmaskinen eller en toalett eller dusch finns ofta i källaren i ett hus. Detta innebär vanligtvis att anslutningarna för avloppsvattnet ligger på en högre punkt och att avloppsvattnet fortfarande måste transporteras uppåt. För att det smutsiga vattnet kan föras till denna högre punkt, krävs en kraftfull pump så att vattnet kan föras tillbaka till flödet via den så kallade återflödesnivån. Detta innebär att smutsigt vatten kan matas in i avloppssystemet utan större problem. Det bör nämnas att hissystem inte bara används i vanliga bostadshus. Under tiden används lyftsystem även inom industrin, till exempel när man arbetar med vatten på en lägre nivå, som senare måste kasseras. Kostnaden för en hisstation Om du måste köpa ett lyftsystem bör du först tänka på vad du använder det för. Om hissystemet används till exempel för grått vatten, dvs för avloppsvattnet från en tvättmaskin, måste du välja en annan variant än för svartvatten, dvs smutsigt vatten, som kan innehålla fasta ämnen, till exempel från toaletter. Kostnaderna kan sägas skilja sig mycket. Genom din rörmokare kan du normalt sätt få bättre priser. Det finns billiga varianter som kostar cirka 1000kr och det finns andra varianter som är betydligt dyrare. (Det finns knappast några gränser uppåt!) Generellt sett, desto dyrare blir lyftsystemet ju fler funktioner och desto mer prestanda du

Läs mer »