byggfirma

MED KUNSKAP OM PRODUKTERNA

MED KUNSKAP OM PRODUKTERNA! En torr interiör, även i källaren, är den grundläggande förutsättningen för god livskvalitet. Att invaderas av fukt gör dock många källarrum helt obrukbara som förvaringsutrymme för värdefulla hushållsartiklar eller som förvaringsutrymme för mat. I värsta fall kan fuktiga utrymmen även utgöra en hälsorisk. Om ditt hus renoveras från grunden, får källaren renovering inte försummas under några omständigheter. Eftersom orsakerna till fuktiga källarväggar och tak är mycket varierande, erbjuder vår byggfirma dig lika många möjligheter till dränering eller holistisk källare renovering – och detta i hela Stockholmsområdet. Speciellt vid rengöring lägger vi stor vikt vid olika standarder och förlitar oss på fabrikens torrbruk i kombination med lämpliga bindemedel, tillsatser och tillsatser. Som ett resultat har det gipset en hög totala volymporer med låg kapillärporhalt – och dess mekaniska egenskaper samt frost- och saltbeständighet förbättras genom hydraulisk bindning som vid putsning av fukt och/eller salta murverk samt i basområdet, en stor fördel. De salter som skadar byggmaterialet lagras i gipset och hålls därmed borta från gipsytan. Rengöringssystemets höga vattenånga genomsyrar dessutom gynnsamma torkförhållanden på väggarna. Innan renoveringsarbetet av din källare börjar, utför vår byggfirma en undersökning av murverket. Följande aspekter beaktas: Bestämning av orsaken till fukt Bestämning av vattenlösliga, byggnadsskadliga salter (sulfater, klorider, nitrater) Typ och skick av murverket som skall putsas (lämplig som gipssubstrat) Resultaten av undersökningen sammanfattas i ett omstruktureringsförslag. Detta anses ligga till grund för alla anställda i Storhus-teamet. På så sätt garanterar vi en kompatibel renovering. Förresten: Vår byggfirma i Stockholm förseglar våra källarrum på insidan med specialbyggnadsmaterial från Remmers och Epasit. På utsidan används produkterna från Baumit och Weber. BYGGA MED SERVICEPUNKTER! Fukt är ofta ett problem för byggnader: det har en skadlig effekt på byggnadsstrukturen. Med en professionell konstruktion tätning är användningen av byggnaden permanent möjlig utan begränsning och byggnadsämnet skyddas från penetration av fukt – och från de oundvikliga skadeprocesserna. Största omsorg är oerhört viktig i planering och genomförande. Lita på expertis Storhus från Stockholm, som har visat expertis inom området för att bygga tätning och har internaliserat alla de viktiga standarder som branschen kräver. Vår byggfirma använder olika tätningskoncept såsom externa, interna och injektionsmetoder för ”efterföljande tätning av jord-inkontactcomponents”. Dessa används allmänt i reparationer av byggnader och bevarande av monument och har bevisat sig i praktiken i många år. Beroende på kraven kan dräneringssystem i enlighet vissa bestämmelser har också det varit en del av det övergripande konceptet med efterföljande byggnadstätning för extern tätning av ditt byggprojekt. Vi använder även KMB-tätningar. I vårt arbete är den rekommenderade säkerhetsbroschyren avgörande och en bra riktlinje för planering och genomförande. Dessutom definierar den kraven för byggmaterial och kontroller efter byggfasen. Innan vår byggfirma startar ditt projekt, kommer vi till botten med orsaken till fuktutveckling inom byggnaden. Vi kontrollerar och ser till att ta fram den informationen som krävs för att kunna ta ställning till vilken typ av vattenskada, som också är en indikator på den kommande tätningsprocessen. På så sätt skiljer vi mellan Markfukt Icke-överbelastat läckage Icke-pressande vatten Ackumulering av lakvatten/pressvatten Fukt på

Läs mer »