elektriker

Underhåll av elektriska system

Utformning av allmän elinstallation för bostadshus och kommersiell belysning, inomhus- och utomhusbelysning, elektrisk utrustning för produktion och tekniska rum där särskild uppmärksamhet ägnas åt tillförlitlighet och renlighet. Installation av alla elektriska system allmän elinstallation för bostäder och kommersiella lokaler Slutförande av formaliteterna för anslutning till energiförsörjningsnätet komplett elinstallation av byggnader såsom sjukhus, skolor, industrianläggningar, bostadsområden samt forsknings- och utvecklingsinstitut Intercoms för hem och flerbostadshus (även med videoöverföring) Installation av blixtskyddssystem, från interceptor linjer till djupa jordatorer till överspänningsskydd i elektriska installationer av elektriker. Underhåll av elektriska system Regelbunden inspektion av permanent installerade elektroteknik och mobila enheter samt konstruktionsströmdistributioner av elektriker. En elektrikers inspektion och underhåll av säkerhetsrelevanta system såsom nödbelysning, brand-/rökkontrollsystem, inbrottslarmsystem, i enlighet med rättsliga bestämmelser Underhåll och postparametrisering av styrsystem för värme- och luftkonditioneringsteknik Återuppbyggnad av befintliga anläggningar Modernisering av strand- och bostäder, även i det relaterade tillståndet Utbyte eller modernisering av elinstallations- och distributionsteknik i industrianläggningar och offentliga byggnader E-mobilitet Elektromobilitet är nyckeln till klimatvänlig rörlighet och förbättrad luftkvalitet i storstadsregionerna. Laddningsstationen för ditt hem: För att kunna ladda din elbil på ett säkert sätt måste man ta hänsyn till några viktiga saker när du installerar laddningsstationen. Det måste kontrolleras om ditt elsystem erbjuder de nödvändiga förutsättningarna för en laddningsstation och att den befintliga huvudanslutningen samt det befintliga linjenätet inte är överbelastade (installationskontroll). El Elin ger dig råd om vilka laddstationer som är berättigade till dig, vilken installationsinsats som krävs och vilka kostnader du har att räkna med. Din laddningsstation Numera byter många företag sin fordonsflotta till elektrisk mobilitet. För att säkerställa att detta fungerar smidigt erbjuder vi dig fullständiga råd om integreringen av dina nya laddstationer i ditt befintliga elsystem/infrastruktur och informerar dig om faktureringsalternativ internt, kostnadsställen relaterade till tredjepartsanvändare samt till deras anställda (med och utan privat användning av ett företagsfordon). På så sätt kan de driva sin flotta utan större ansträngning och med rent samvete. Laddstationen i de halvoffentliga och offentliga utrymmena: För att på bästa sätt utnyttja infrastrukturen i sitt framtida avgiftsnät krävs en kompetent specialistpartner på området för e-mobilitet. El Elin ger dem råd om alla ämnen som att skapa en optimal laddningsinfrastruktur, valet av de lämpligaste laddstationerna för dem, det eventuella behovet av lasthantering och uppdaterade faktureringssystem. Vårt mål: För våra kunder – den bästa intelligenta laddningslösningen!! För att uppfylla detta krav på permanent basis har vi genomfört omfattande tekniska kurser med välkända tillverkare, elektriker, ingått partnerskap och kvalificerat oss som e-mobilitetsspecialist. Tjänster Utanför El Elin-koncernen är vi främst verksamma för slutkunder och för elspecialistföretag i Stockholms-regionen med följande tjänster inom brandlarmssektorn: Bearbetning av erbjudande Skapande av koncept för brandlarm och röstlarmsystem Leverans av brandlarm och röstlarmkomponenter Projektstöd Planering och projektplanering av riskrapporteringssystem Idrifttagning och godkännande Fördelen här är att våra elektriker vet exakt vad de gör inom elprojekt och därmed kan integreras sömlöst i våra kunders projekt. Våra underhållskunder har 24/7 jourservice. Brandlarmsteknik Med den moderna och innovativa brandlarmstekniken kan vi installera mycket tillförlitliga system för våra kunder och anpassa dem till lämpliga driftsförhållanden. Med automatisk sändning av larm och

Läs mer »